Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Yönetimin Beyanı


YFM LOJİSTİK ORGANİZASYON VE TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ.’ ye  bağlı YFM Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi  olarak faaliyet göstermektedir. Bu taahhüt, YFM LOJİSTİK ORGANİZASYON VE TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ. üst yönetimi tarafından verilir. Firmamız üst yönetimi, Genel Müdür ve Kalite Yönetim Temsilcisinden oluşur. Organizasyonel yapımızda; Tarafsızlık Komitesi, Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Komitesi, Program Komitesi, Sınav Değerlendirme Komitesi, Personel Belgelendirme Komitesi ve Personel Belgelendirme Müdürü bulunmaktadır.

YFM LOJİSTİK ORGANİZASYON VE TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ., politikaları gereği tüm kişi ve kuruluşlara eşit mesafededir. Tüm faaliyetlerinde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak tarafsız ve bağımsız bir yapı oluşturulmuştur. YFM LOJİSTİK ORGANİZASYON VE TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ. adına gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde yer alan sınav gözetmeni/sınav yapıcısı, komiteler ve yöneticilerin kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez. Faaliyetler ve hizmetler yasal şartlara, ulusal ve uluslararası kurallara göre personel belgelendirme konusunda beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak ehil personel tarafından yerine getirilecektir.

YFM LOJİSTİK ORGANİZASYON VE TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ., personel belgesi verme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme, daraltma, askıya alma ve iptali dahil olmak üzere, faaliyetleri ile ilgili kararlara dair yetkiyi ve sorumluluğu üstlenmektedir. Ayrıca, faaliyetlerine dair kararlarını tam bağımsız olarak almasını sağlamaktadır.

YFM LOJİSTİK ORGANİZASYON VE TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ. üst yönetimi,  tüm hizmetlerine dair bütün faaliyetlerinde tarafsız olacak ve bünyesindeki her çalışanın tarafsızlığın önemini anlaması için gerekli eğitimleri sağlayacaktır.

YFM LOJİSTİK ORGANİZASYON VE TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ. faaliyetlerinin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz edecek ve tüm personeli tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu analiz sayesinde personel belgelendirme faaliyetlerinde objektif olmayı sağlayacaktır.

YFM LOJİSTİK ORGANİZASYON VE TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ., personelinin gerek faaliyetlerinin yürütülmesinden gerekse kararlarının alınmasından sorumlu tüm personelinin tarafsızlık başta olmak üzere gizlilik, açıklık, sorumluluk ve yeterlilik ilkelerine sadık kalarak çalışacaklarını işe başlamadan önce imzalatacağı sözleşmeler ile taahhüt ettirecektir.

YFM LOJİSTİK ORGANİZASYON VE TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ.  ’nin ileride sunmayı planladığı hizmetler, Sınav ve Belgelendirme hizmetlerinden tamamen bağımsız gerçekleştirilecektir. Ulusal ve uluslararası kurallara bağlı olarak kurduğumuz sistem ile bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensipleri, çıkar çatışmasına sebep olacak durumların analiz edilmesi, kaynakların temini gibi hususlar dokümanlarımızda açıkça belirtilmiş ve beyan edilmiştir.

Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak tüm hizmetlerimizi; tarafsız, bağımsız, dürüst, tüm adaylar için adil ve eşitçilik, gizlilik ilkelerine bağlı kalarak yapacağımı, tüm aday bilgi ve belgelerini gizli tutacağımı,

Personelimizin; personel belgelendirme faaliyetleri kapsamındaki tüm çalışmalarında kuruluş politikası olan tarafsızlık, tüm adaylar için adil ve eşitçilik yaklaşımında, dürüstlük ve gizlilik esaslarına uygun çalışılacağına,

YFM LOJİSTİK ORGANİZASYON VE TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ. adına çalışan personelimize, sınav gözetmenlerimize, sınav sorumlularımıza ve komitelerimize; personel belgelendirme veya belgelendirme prosedürleri, faaliyetleri, sınav uygulanması ve sonuçları (sertifikalandırma) konularında ticari ve mali olarak üst yönetimden ve diğer üçüncü taraflardan hiçbir baskı olmayacağını,

YFM LOJİSTİK ORGANİZASYON VE TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ. olarak adaylardan ve/veya üçüncü taraflardan gelen şikâyet ve itirazları hiçbir etki altında kalmadan çözümleyeceğimi,

YFM LOJİSTİK ORGANİZASYON VE TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ.Yöneticisi olarak, Personel Belgelendirme veya Sınav sonuçları konusunda sistemin bağımsız ve tarafsızlığına, tüm adaylar için adil ve eşitçilik yaklaşımında, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine zarar verebilecek tüm gelişmeleri önleyici tedbirler alacağımı beyan ve taahhüt ederim.

                                                              

                                                                                             

                                                                                                                                                                                         Genel Müdür

                                                                                                                                                                                      Abdulkadir DÖLEK

                                                                                                                                                                                          15.11.2017

 


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.