Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi


Eğitim ile istihdam arasında doğru ilşikinin kurulduğu, Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin belirlendiği, bireylerin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin güvenilir ve şeffaf bir sistem içerisinde ölçülüp belgelendirildiği faaliyetler bütünüdür.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasından ve işletilmesinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalnlığı'nın ilgili kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sorumludur.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

MYK'nın yetkilendirdiği sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından ulusal yeterliliklere göre yürütülen ölçme-değerlendirme faaliyetleri sonucu başarılı olan bireylere verilen belgedir.

 5544 sayılı MYK kanununa eklenen madde ile tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup, ulusal yeterliliği yayınlanmış olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yaymlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir

Neden MYK Belgesi Almalısınız?

  • Mesleki bilgi ve beceri seviyenizi belgelendirirsiniz.
  • İşverenin aradığı nitelikli kişi olduğunuzu ispat edebilirsiniz.
  • İş ararken kendi kendinizin referansı olabilirsiniz.
  • Belgesi olmayanlara göre öncelikli olarak işe girme fırsatına sahip olabilirsiniz.
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde belge zorunluluğunu karşılayabilirsiniz.

  


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.