Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Akredite Kuruluşlar


Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından merkezimize yapılacak olan denetimlerin sonuçlanmasından sonra alınmış olan yetkiler bu sayfa üzerinden paylaşılacaktır.


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.